การบินไทย รับมอบเกียรติบัตรกลุ่มบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด Qualified Company

นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบเกียรติบัตรแสดงการเป็นบริษัทที่มีนโยบายการกำกับดูแลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศตามที่เจ้าพนักงานกำหนด และได้รับความเห็นชอบให้เป็นกลุ่มบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด (Qualified Company) กลุ่มแรก จากนายวิรไท สันติประภพ (ขวาสุด) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ห้องภัทรรวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

อนึ่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. ตามโครงการ Qualified Company กลุ่มแรกจำนวน 6 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถยื่นขอทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยมิต้องแสดงหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมต่อธนาคารพาณิชย์ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ และการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน และลดขั้นตอนของบริษัทในการยื่นขออนุญาตเป็นรายกรณีต่อ ธปท.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*