ครัวการบินไทย รับมอบเกียรติบัตร Thai SELECT

นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบเกียรติบัตร Thai SELECT จากนายสุพพัต อ่องแสงคุณ (ขวา) ที่ปรึกษาการพาณิชย์และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในงานแสดงสินค้า THAIFEX – World of Food Asia 2018 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

โดยผลิตภัณฑ์น้ำแกงสำเร็จรูปตราเอื้องหลวง ได้รับตรา Thai SELECT ซึ่งเป็นตราที่มอบให้แก่ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป เพื่อยกระดับร้านอาหารไทย และคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักมากขึ้น และยังส่งเสริมให้ร้านอาหารไทยและผู้ผลิตอาหารไทยพัฒนาและรักษามาตรฐานคุณภาพอีกด้วย

อนึ่ง งานแสดงสินค้าดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ 15 โดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหอการค้าไทย และโคเลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี โดยเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก และในปีนี้มีผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มทั้งในและต่างประเทศกว่า 2,500 ราย จาก 40 ประเทศทั่วโลก ออกบูธจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ภายในงาน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*