ททท. จับมือ แอปพลิเคชั่น UTU (ยูทู) เปิดโครงการ “ครอบครัวคนรุ่นใหม่เดินทางท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาทักษะของลูก (Millennial Family)”

กระตุ้นการท่องเที่ยวภาคตะวันออก มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าแบบสุดคุ้ม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมือ บริษัท รีวอร์ดส์ พาร์ตเนอร์ จำกัด ผู้ให้บริการ Loyalty Platform เจ้าของแอปพลิเคชั่น “UTU (ยูทู)” แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ครอบครัวคนรุ่นใหม่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาทักษะของลูก (Millennial Family)” 

ในปี 2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. โดยภูมิภาคตะวันออก ได้กำหนดดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ โดยมีหลากหลายกลุ่ม และกลุ่มเป้าหมายที่ ททท. ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องคือ กลุ่มครอบครัวคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุ 25-50 ปี (และบุตร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเป้าหมายครอบครัวคนรุ่นใหม่ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว และใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าต่อสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ภายใต้กลยุทธ์ที่ต้องการขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวคนรุ่นใหม่ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยวในภาคตะวันออก

ททท. และ “UTU (ยูทู)” ได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกทั้งเมืองหลักและเมืองรอง ในพื้นที่ภาคตะวันออก 9 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มครอบครัวคนรุ่นใหม่ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ มีไลฟ์สไตล์ชอบเทคโนโลยี ความทันสมัย ชื่นชอบการการเดินทางท่องเที่ยวเป็นครอบครัว  และมีกำลังซื้อค่อนข้างสูง รวมทั้งมีพฤติกรรมการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือค่อนข้างมาก

เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ด้านการท่องเที่ยวและพักผ่อนของกลุ่มเป้าหมาย จึงดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิประโยชน์ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออก สำหรับกลุ่มครอบครัวคนรุ่นใหม่ ในแอพพลิเคชั่นยูทู UTU เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกและสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวครอบครัวคนรุ่นใหม่ได้ออกเดินทางท่องเที่ยว เกิดการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็ก โดยจะได้รับส่วนลดและการสะสมคะแนน เมื่อท่านใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ โรงแรม รีสอร์ท สปา สนามกอล์ฟ แหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหารกว่า 100 ร้านค้า โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 สิงหาคม 2561 นี้

คุณวิบูลย์ นิมิตรวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในปี 2561 ภูมิภาคภาคตะวันออก ดำเนินการจัดทำแผนการตลาดท่องเที่ยวของ ททท. โดยมีเป้าหมายในการขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกให้มากขึ้น จึงได้จัดโครงการ “Luxperience @สีสันตะวันออก” โดยมีเป้าหมายในการขยายฐานนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและกำลังซื้อให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออก เพื่อขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่ม Millennial Family ให้เกิดการรับรู้สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมด้านอาหาร (Creative Gastronomy) กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้าพื้นที่และเกิดการใช้จ่ายในพื้นที่ภาคตะวันออกมากยิ่งขึ้น

สำหรับโครงการ “ครอบครัวคนรุ่นใหม่เดินทางท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาทักษะของลูก (Millennial Family)” ททท. ร่วมมือกับ บริษัท รีวอร์ดส์ พาร์ตเนอร์ จำกัด ผู้ให้บริการ Loyalty Platform เจ้าของแอปพลิเคชั่น “UTU (ยูทู)” โดยจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะเป็น Edu-tourism ท่องเที่ยว เพื่อให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้จากสถานที่จริง และในครั้งนี้เรามุ่งเน้นเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวมากขึ้น

ด้าน คุณสุรังคนา สุรไพฑูรย์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท รีวอร์ด พาร์ตเนอร์ จำกัด กล่าวว่าโครงการ “ครอบครัวคนรุ่นใหม่เดินทางท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาทักษะของลูก (Millennial Family)” มุ่งหวังให้ นักท่องเที่ยวครอบครัวคนรุ่นใหม่ ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเดินทางท่องเที่ยวตลอดจนเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก สมาคมสนามกอล์ฟภาคตะวันออก สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวภาคตะวันออก สมาคมสปาภาคตะวันออก ตลอดจนสมาคมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มภาคตะวันออกธนาคาร และผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ โดยนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการเพียงใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต/เครดิตของธนาคารต่างๆ ร่วมรับส่วนลดพิเศษ และคะแนนสะสมเพิ่มทันที่ผ่านทางแอปพลิเคชั่น “UTU (ยูทู)”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*