การบินไทย จัดงาน “THAI Market Place by THAI Airways”

นายกรกฏ ชาตะสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะจัดงาน “THAI Market Place by THAI Airways” ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสมนาคุณลูกค้าของการบินไทยโดยเชิญตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารชั้นนำของการบินไทยมาร่วมออกบูธจำหน่ายบัตรโดยสารเส้นทางระหว่างประเทศของการบินไทย และเที่ยวบินรหัสร่วมระหว่างการบินไทยและไทยสมายล์ รวมทั้งจำหน่ายแพคเกจท่องเที่ยวจากตัวแทนที่มีความชำนาญ

นอกจากนี้ การบินไทยยังได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ รวมถึงสิทธิประโยชน์พิเศษจากธนาคารสำหรับลูกค้าของการบินไทยภายในงาน

ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ มีแผนขยายพื้นที่การจัดกิจกรรมนี้ออกไปยังพื้นที่รอบนอกและเขตปริมณฑล เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการจัดงาน ดังนี้

– เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30-20.00 น. และวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-20.00 น.

– เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30-20.00 น. และวันที่ 30 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-20.00 น.

– เซ็นทรัล เวิลด์ พลาซ่า ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-20.00 น.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*