ททท. สำนักงานภาคกลาง นำนักท่องเที่ยวจีนขับรถ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและวัฒนธรรม (11)

คาราวานขับรถสำรวจเส้นทาง และสินค้าท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคกลาง Thailand Self-Driving Promotion ของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน นำโดย นายกรัณย์ ชื่นในธรรม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเฉินตู ประเทศจีน เยี่ยมชม วัดทิพย์สุคนธาราม และ หมู่บ้านหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

วัดทิพย์สุคนธาราม จัดสร้างพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ พระนามว่าพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมถ์ โดยพระพุทธรูปปางคันธารราฐหรือปางขอฝน มีพุทธลักษณะพระอิริยาบถยืนตรง ทรงผ้าวัสสิกสาฎก พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ หรืออก พระหัตถ์ซ้ายหงายรองรับน้ำฝน ซึ่งจัดสร้างและประดิษฐานที่วัดทิพย์สุคนธาราม ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ตามเจตนารมณ์ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.9) อดีตเจ้าอาวาสวัด ชนะสงคราม ที่มรณภาพไปแล้ว

มีการแถลงสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางขอฝน สูง 32 เมตร หรือมีขนาดเท่าๆ เทพีเสรีภาพ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ทรงรับเป็นประธานอุปถัมภ์ตามเจตนารมณ์สมเด็จพระมหาธีราจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม เพื่อรำลึกถึงพระพุทธรูปแห่งบามิยันที่ถูกระเบิดทำลาย ประดิษฐานในพื้นที่ 300 ไร่ วัดทิพย์สุคนธาราม จ.กาญจนบุรี โดย นายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานคณะกรรมการ กล่าวว่า สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มีความประสงค์ที่จะจัดสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่สูง 32 เมตร เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพสักการะอีกแห่งหนึ่ง มีพระนามว่า พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมถ์ ซึ่งมีความหมาย 3 ประการ คือเป็นพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่พึ่งของชาวไทยและชาวโลก รวมทั้งเป็นพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่พึ่งของ 3 โลก คือ โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และยมโลก และเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระพุทธรูปแห่งบามิยัน ในประเทศอัฟกานิสถาน อันเป็นฐานที่มั่นของพระพุทธศาสนามาเป็นเวลากว่าสองพันปี ที่ถูกระเบิดทำลายไปเมื่อปี 2544

นายพลากร กล่าวต่อว่า สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ได้กำหนดพื้นที่กว่า 300 ไร่ ในวัดทิพย์สุคนธาราม ซึ่งเป็นพื้นที่แล้งน้ำ ชาวบ้านต้องบรรทุกน้ำเข้ามาใช้อุปโภคบริโภค ประดิษฐานพระพุทธรูปปางขอฝน ที่จะสร้างด้วยโลหะสัมฤทธิ์ สูง 32 เมตร ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้เป็นพุทธอุทยาน ระยะเวลาดำเนินการทั้งหมดประมาณ 4 ปี บวงสรวงเมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2555 บริเวณจัดสร้างองค์พระ ที่สำคัญนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เททองชิ้นส่วนสำคัญขององค์พระพุทธรูป ในเดือน สิงหาคม 2555 

วัดทิพย์สุคนธาราม (พระปางขอฝน) ดอนแสลบ หมู่ 13 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 ข้อมูลเพิ่มเติม ททท.กาญจนบุรี โทร. 034 511 200 http://www.tourismthailand.org/kanchanaburi

บ้านหนองขาว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนหนองขาวเป็นชุมชนเก่าแก่ เล่าขานมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยกาญจนบุรีเป็นเมืองหน้าด่าน ชุมชนหนองขาวขณะนั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านดงรัง กับหมู่บ้านดอนกระเดื่อง ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้รวมตัวกันต่อสู้กับกองทัพพม่า อย่างกล้าหาญ ปัจจุบันยังมีร่องรอยของคูรบที่ชาวบ้านเรียกว่าทุ่งคู การสู้รบในครั้งนั้นหมู่บ้านทั้งสองถูกทำลายเสียหาย เหลือแต่ซากปรักหักพังของวัด หลังสงครามสงบลงชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้พากันหลบหนีมารวมกันที่บริเวณหนองน้ำใหญ่ ที่มีหญ้าออกดอกสีขาว จึงตั้งชื่อว่า “หมู่บ้านหญ้าดอกขาว” เรียกสั้นๆ ว่าบ้านหนองขาว

บ้านหนองขาว เป็นหมู่บ้านที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามในอดีตสืบสานสู่ปัจจุบัน ชาวบ้านมีความขยันขันแข็ง รักใคร่สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ ตามคำขวัญของ ตำบล “ท้องถิ่นคนขยัน กล่าวขวัญวัวลาน ตำนานหลวงพ่อ ผ้าทอหนองขาว สะเดาลือชื่อ ข้าวหอมซ้อมมือเลื่องลือน้ำตาลสด งดงามวัฒนธรรม”

ผลิตภัณฑ์เด่น – ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าร้อยสี ซึ่งมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่า ลายตาจัก เป็นลายผ้าที่มียกลายผ้า ตลอดผืน และมีคุณภาพดี สีไม่ตก ไม่ซีด ดูแลรักษาง่ายสามารถนำผ้าขาวม้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ เสื้อผ้าสุภาพสตรี หมวก ร่ม พัด ฯลฯ จึงทำให้ผ้าขาวม้าลายตาจักของบ้านหนองขาว มีราคาสูงกว่าลายทั่วๆ ไป และเป็นที่ต้องการของตลาด, – ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับนิล ด้วยจุดเด่นที่เป็นนิลแท้ ผ่านการเจียรนัยจากช่างผู้มีฝีมือเข้าตัวเรือนทองชุบได้งดงามและโดดเด่น และมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทั้งสร้อยคอ แหวน กำไล เข็มกลัด ฯลฯ

บ้านหนองขาว เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม อีกทั้งบ้านหนองขาว อยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี เพียง 9 กม. สามารถเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด เช่น สะพานข้ามแม่น้ำแคว สุสานสัมพันธมิตร ซึ่งเป็นสุสานที่ฝังศพเชลยศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผู้ประสานงาน – นางพยุง ใบแย้ม ประธานการดำเนินงานหมู่บ้าน OVC โทร. 08-9910-1617, – นางลำพัน ครูทอง กำนันตำบลหนองขาว โทร. 08-1947-2047

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*