ททท. สมุทรสงคราม นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด (1)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม โดยรองทนาดา วิจักขณะ รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม นำสื่อมวลชนเยี่ยมชม วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เป็นวัดราษฎร์ ที่ประชาชนที่อยู่ในบริเวณหลักสี่และบริเวณกึ่งกลางคลองดำเนินสะดวก รวมตัวกันสร้างขึ้นบนที่ดินของ นางแจ่ม วาสุกรี ผู้มีจิตศรัทธายกที่ดินให้เป็นธรณีสงฆ์สำหรับสร้างวัด นับว่านางแจ่ม วาสุกรี เป็นผู้ให้กำเนิดวัดหลักสี่โดยแท้ ในเบื้องแรกของการสร้างวัด มีเพียงกุฏิมุงด้วยจากหลังเดียว ต่อมาได้รับการถวายบ้านเก่าเป็นฝากระดานบ้าง ฝาขัดแตะบ้าง ทางวัดได้รื้อถอนมาปลูกเป็นกุฏิสงฆ์เพิ่มขึ้น และได้ตั้งชื่อวัดตามชื่อหลักแบ่งเขตคลองว่า วัดใหม่หลักสี่ ตั้งอยู่ใน มณฑลนครไชยศรี ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

ปัจจุบัน อายุประมาณ 65 ปี ตลอดเวลาอันยาวนาน วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อยู่ในสภาพเจริญและเสื่อมสลับกันไป ปัจจุบันได้รับการพัฒนาโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระครูพิพัฒน์สาครธรรม เจ้าอาวาส เป็นผู้นำวัดจึงเจริญรุ่งเรืองใหญ่โตและสวยงาม มีพระอุโบสถถาวร มีกุฏิคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยประยุกต์มุงกระเบื้องเคลือบ มีหอฉัน หอสวดมนต์ มีศาลาการเปรียญหลังใหญ่ที่สุดในคลองดำเนินสะดวก จุคนได้ไม่น้อยกว่า 1,000 คน มีเมรุจัตุรมุขที่สวยงาม มีศาลาท่าน้ำทรงไทย ตั้งเรียงรายได้ระยะอยู่หน้าวัด และจากอดีตวิหารหลวงพ่อโตเคยมุงจาก ชำรุดทรุดโทรมแทบจะล้มเมื่อต้องแรงลม วันนี้หลวงพ่อโตได้ประทับเด่นเป็นสง่าอยู่บนวิหารหลังใหม่ทรงไทยจัตุรมุข ประดับประดาด้วยกระจกหลากสี ทุกส่วนของวิหารถูกประดับตกแต่งให้สวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมไทย กระจกหลากสีหลากชนิด ทองคำเปลวบริสุทธิ์หลายแสนแผ่นถูกนำมาเป็นส่วนประกอบของความงาม ค่าก่อสร้างประมาณ 7 ล้านบาท

หลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร พระพุทธศิลป์ที่ดูแปลกตาของหลวงพ่อโตองค์นี้ พร้อมทั้งมีพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวานั่งพนมมือ มีกระถางธูปตรงหน้า ให้ประชาชนได้จุดธูปเทียนบูชาถวายดอกไม้ หลวงพ่อโตเปิดให้ปิดทองได้ จะเห็นทองคำเปลวจำนวนมากบนองค์พระหลวงพ่อโตและพระอัครสาวก หลวงพ่อโตในวัดหลักสี่ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวคลองดำเนินสะดวก ให้ความเคารพศรัทธามาหลายชั่วคน ในแต่ละปี จะมีงานนมัสการหลวงพ่อโต ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ของที่นี่

หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปหินทรายแดงปางมารวิชัย สันนิษฐานว่าอยู่ในสมัยอู่ทอง มีลักษณะเด่นที่พระพักตร์ค่อนข้างกลม มีพระขนงยาวติดกันเป็นปีกกา พระเนตรปูดโปน พระโอษฐ์เผยยิ้ม เล็กน้อย ประดิษฐานในวิหารหน้าวัด ซึ่งเป็นวิหารเปิดโล่งทั้งสี่ด้าน อยู่ติดกับคลองดำเนินสะดวก

จากวัดเล็กๆ ที่เคยเงียบเหงาตั้งอยู่ในชนบทห่างไกลความเจริญ การคมนาคมไปมาได้ทางเดียวคือเรือ บัดนี้วัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร เป็นวัดที่คับคั่งด้วยผู้คนชายหญิงทั้งชาวไทยและต่างชาติ ต่างภาษา มุ่งหน้ามาพึ่งบารมีหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด การคมนาคมสะดวกสบายทั้งทางเรือทางรถ อย่างเช่นวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ จะมีประชาชนไปหาซื้อของกินของใช้รวมทั้งของฝากจากพ่อค้าแม่ค้าและมากราบไหว้หลวงพ่อโต เพื่อขอพร ขอโชคขอลาภ ขอให้ทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองกันแน่นวัด เสียงประทัดจะดังสนั่นเป็นระยะๆ บอกถึงความสำเร็จของผู้ที่มาแก้บน

พระพุทธรูปปางประสูติ ถัดจากศาลาหลังใหญ่เดินตรงต่อไปทางวิหารหลวงพ่อโตจะพบพระพุทธรูปปางประสูติ บนฐานสี่เหลี่ยมเขียนภาพเทพตามความเชื่อของจีนหรือญี่ปุ่นหรือเรียกว่าเซียน เป็นที่สะดุดตามาก

วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เลขที่ 17 หมู่ 2 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ข้อมูลเพิ่มเติม ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8 http://www.tourismthailand.org/samutsongkhram

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*