ททท. สมุทรสงคราม นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด (3)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม โดยรองทนาดา วิจักขณะ รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม นำสื่อมวลชนเยี่ยมชม ตลาดน้ำหลัก 5 ตลาดริมแม่น้ำเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงคราม

จากตลาดน้ำหลัก 5 เราเดินเลาะเลียบคลองดำเนินสะดวกเรื่อยมา จนถึง วัดแม่พระสายประคำ หลักห้า เป็นโบสถ์คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ตั้งอยู่ที่ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ก่อนปี พ.ศ. 1943 ครอบครัวคริสตชนชาวญวน จากประเทศเวียดนาม ที่เคยอาศัยอยู่ที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน ได้เริ่มอพยพมาจับจองที่อยู่อาศัยทำกินบริเวณหลักห้า ต่อมามีคริสตชนชาวจีนอพยพมาอยู่เพิ่มเติม หลังจากนั้น ก็มีสัตบุรุษคริสตชนจากวัดบางนกแขวก และวัดท่าจีน เข้ามาอาศัยอยู่ทำกินบริเวณใกล้เคียง คือ หลักสาม หลักสี่ และหลักหก

จึงเกิดการรวมตัวเป็น “กลุ่มคริสตชนคาทอลิกชาวหลักห้า” ขึ้นมา ซึ่งมีบาทหลวงจากวัดบางนกแขวกมาเยี่ยมเยือนดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ

โดยในปี ค.ศ. 1943 คุณพ่ออันเดรอา วิตราโน บาทหลวงคณะซาเลเซียน มิชชันนารีจากประเทศอิตาลี ท่านทำงานอยู่ที่วัดบางนกแขวก ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าอาวาสดูแลกลุ่มคริสตชนที่หลักห้านี้ ท่านได้สร้างวัดหลังแรกข้ึนทางฝั่งเหนือของคลองดำเนินสะดวก โดยคุณพ่อได้เดินทางไปมา เพื่อประกอบพิธีมิสซาในวันอาทิตย์และวันฉลองสำคัญ

ต่อมาท่านได้สร้างวัดหลังใหม่ขึ้นทางฝั่งทิศใต้ เยื้องกับวัดหลังเดิม ซึ่งเป็นโบสถ์หลังปัจจุบันนี้ โดยการก่อสร้างเป็นไปด้วยความยากลำบาก ทั้งด้านทุนทรัพย์และด้านแรงงาน เงินทุนส่วนใหญ่ได้มาจากต่างประเทศ และได้แรงงานจากพี่น้องชาวหลักห้าเป็นสำคัญ ในที่สุดการสร้างวัดหลังใหม่ก็สำเร็จด้วยดี และยกถวายให้เป็นเกียรติแด่แม่พระแห่งสายประคำ ซึ่งได้ทำพิธีการเสกเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 1954 โดยพระสังฆราช เปโตร คาเร็ตโต

หลังจากที่คุณพ่ออันเดรอา วิตราโน ได้สร้างวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจึงได้เริ่มวาดภาพสีน้ำมันที่ผนังภายในโบสถ์ ซึ่งเป็นภาพเรื่องราวตามพระคัมภีร์ที่ใช้ประกอบการรำพึงสวดภาวนาสายประคำ โดยเริ่มต้นวาดภาพตั้งแต่ปี ค.ศ. 1959 และสิ้นสุดในปี ค.ศ. 1973 ภาพวาดเหล่านี้ คุณพ่ออันเดรอา วิตราโน ได้ทุ่มเทกายใจ ถ่ายทอดผลงานด้วยฝีมือของตนเอง รวมทั้งหมด 18 ภาพ ใช้ัเวลาในการวาดภาพประมาณ 14 ปี ดังที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้

“โปสการ์ดตลาดน้ำหลักห้า” วาดโดยศิลปินชาวญี่ปุ่น อาจารย์ นิโร โยโกตา เมื่อครั้งมาท่องเที่ยวพักผ่อนเมื่อปี พ.ศ.2526 เป็นภาพวาดอันทรงคุณค่า มีจำหน่ายเป็นที่ระลึก

ภาพตลาดน้ำหลักห้า วาดเมื่อปี ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) โดย อาจารย์ นิโร โยโกตา ท่านเคยเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนเพาะช่าง (พ.ศ. 2483-2505) ภาพนี้เป็นหนึ่งในหลายภาพที่ท่านวาดเมื่อมาพักผ่อนที่ตลาดน้ำปากคลองโพหัก หรือ ตลาดน้ำหลักห้าในปัจจุบัน

วัดแม่พระสายประคำ เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตก แบบกอทิก Gothic และ ปัลลาดิโอ Palladio เลขที่ 92 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210 โทร. 032 248088 e-Mail holyrosarychurch5@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*