โครงการ Eat Thai, Visit Thai ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในตลาดสหราชอาณาจักร

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา ได้เป็นประธานในการเปิดตัวโครงการ Eat Thai, Visit Thai ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในตลาดสหราชอาณาจักร โดยร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม MOU กับระหว่าง ททท กับ 7 กลุ่มภัตตาคารใหญ่ในสหราชอาณาจักร

ในปี 2017  อุตสาหกรรมอาหารไทยทำรายได้ถึง  850,000 ล้านบาท และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทำรายได้ 2.76 พันล้านล้าน ทั้งสองอุตสาหกรรมมีรายได้ที่เป็นสัดส่วนต่อ GDP ไทยอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นอุตสาหกรรมที่เกื้อหนุนกันในเชิงของการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

ททท. สำนักงาน ลอนดอน จึงร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจอาหารไทยทั่วสหราชอาณาจักรภายใต้ โครงการ Eat Thai Visit Thai โดยใช้ร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักร เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยจานเด็ดๆ ที่มีความหลากหลายให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เชื่อมโยงไปยังท้องถิ่นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง พร้อมนำเสนอวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร วิธีการปรุงอาหาร ตลอดจนแหล่งวัตถุดิบที่ปลูกในท้องถิ่นและในจังหวัดท่องเที่ยว เมืองรองต่างๆ เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว และสร้างภาพจำใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยว แก้ปัญหาความหนาแน่นในเมืองท่องเที่ยวหลัก และกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่เมืองรองเป้าหมาย

พันธมิตรผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มธุรกิจร้านอาหารไทยรายใหญ่ในสหราชอาณาจักร 7 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย Minor Group, Thai Square, Giggling, Thai Leisure Group, Kho Thai, Rosa Group และ Bussaba Group, ผู้ประกอบการเครื่องดื่มไทย ช้าง สิงห์ และ Monsoon wine, สายการบินพันธมิตรที่มีเที่ยวบินตรงเข้าประเทศไทย เช่น การบินไทย EVA air Etihad Qatar airline, บริษัทนำเที่ยวพันธมิตรในสหราชอาณาจักร TRADE MEDIA ระยะเวลาดำเนินการ สิงหาคม 2561- กันยายน 2562

วิธีดำเนินการ ททท. ดำเนินการแบ่ง CLUSTER หัวเมืองรองของ UK ที่มีเที่ยวบินตรงออกจากเมืองต่างๆ ใน 10 ภูมิภาคหลัก เช่น เบอร์มิ่งแฮม แมนเชสเตอร์ เอดินเบิร์ก คาร์ดิฟ นิวคาสเซิล กลาสโกว ไปยังประเทศไทย และ MAPPING เข้ากับ CLUSTER เมืองท่องเที่ยวรอง โดยใช้เมืองท่องเที่ยวหลัก เป็น HUB และ HOOK เข้าเมืองรองแยกเป็นกลุ่มๆ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เป็น HUB เพื่อ HOOK เข้าเมืองรอง แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำพูน ลำปาง น่าน และแพร่ เป็นต้น โดยจัดทำเป็นเส้นทางและนำเสนอผ่านทางกิจกรรมประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ได้แก่

(1) จัดทำ THAI FOOD and TRAVEL Toolkit เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ร่วมกับร้านอาหาร เช่น การจัดทำเมนู ที่มีเรื่องราวของวัตถุดิบ และเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ตกแต่งร้าน

(2) จัดนำเสนอ Regional Thailand Signature Dishes กระตุ้นให้ร้านอาหารแต่ละแห่งนำเสนอ Signature Dishes ที่มีความหลากหลายและมาจากภูมิภาคต่างๆ เช่น แกงคั่วกลิ้ง จากภาคใต้ ลาบปลา จากภาคอีสาน เป็นต้น 

(3) D I Thai (Cookery Course Evenings) เชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเรียนทำอาหารไทยในเมนูต่างๆ หมุนเวียนไปแต่ละกลุ่ม เพื่อให้เกิดกระแสการรับรู้ในวงกว้างผ่านทาง Social Media ตลอดระยะเวลาการทำโครงการ

(4) จัดกิจกรรม The Great “Thai Cook off” ร่วมกับกลุ่มภัตตาคาร โดยให้แต่ละกลุ่มไปจัดประกวดแข่งขันทำอาหารเมนูเด็ดพื้นถิ่น และนำผู้ชนะการแข่งขันจากแต่ละที่เดินทางไปเมืองไทย เพื่อไปเรียนรู้แหล่งวัตถุดิบ และเดินทางไปยังเมืองท่องเที่ยวรอง เพื่อหาผู้ชนะในรอบสุดท้าย

(5) จัดกิจกรรม Eat Thai Visit Thai “Meal deal” ในช่วงเดือนมกราคมซึ่งเป็น off peak ของร้านอาหารไทยใน UK นอกจะเป็นการกระตุ้นยอดขายให้ร้านอาหารไทยซึ่งนำมาซึ่งการเพิ่มยอดนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศไทย ขณะเดียวกันเดือนมกราคมเป็นเดือนแห่งการจองการเดินทางท่องเที่ยวในฤดูหนาว ร้านอาหารไทยสามารถเป็นช่องทางการส่งเสริมการขายแพคเกจ โดยจัดทำ QR Code “EAT THAI VISIT THAI” เพื่อนำเสนอแพคเกจเสนอขาย และ CONTENT อื่นๆ ด้านอาหารและเมืองท่องเที่ยวรอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้นอกจากการสร้างการรับรู้และภาพจำใหม่ๆ จะเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยว First Visitor เพิ่มขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 5% มีรายได้จากน้กท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*