๑๑๑ ปี รำลึก .. พระราชวังสนามจันทร์

จังหวัดนครปฐม ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชวนแต่งไทยเที่ยวชมพระราชวังสนามจันทร์ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก .. พระราชวังสนามจันทร์” ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.

พระราชวังสนามจันทร์ เดิมเป็นสถานที่ที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงโปรดเกล้าฯให้ก่อสร้างในปี 2450 สำหรับเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานในโอกาสเสด็จฯ มาสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ และเพื่อประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถ นอกจากจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้ว ยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ภายในประกอบด้วยพระตำหนัก และพระที่นั่งต่างๆ อาทิ พระที่นั่งพิมานปฐม พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี และพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ ฯลฯ

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 จะมีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศย้อนไปราวกับอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งจะมีการจำลองศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาววัง อาหารคาวหวานแบบโบราณ ในตลาดย้อนยุค ให้ได้ลองลิ้มชิมรส นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจะสามารถเดินเที่ยวชมพระตำหนัก พระที่นั่งต่างๆ ซึ่งได้จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงภาพถ่ายพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งจะมีผู้บรรยายเกี่ยวกับรายละเอียดสถาปัตยกรรม ข้าวของเครื่องใช้ในพระราชวัง เดินชม Creative Market การวาดภาพเหมือนโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามจากแสงไฟที่ประดับประดาอยู่เต็มพื้นที่ คลอเคล้าไปด้วยดนตรีร่วมสมัยที่กระจายอยู่ทุกมุมของพระราชวัง ทั้งดนตรีไทย ดนตรีสากล ที่บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ตลอดงาน

เมื่อได้มาเที่ยวในจังหวัดนครปฐมแล้ว ททท. ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องห้ามพลาด ในบริเวณใกล้เคียง อาทิ นมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หรือถ้าชอบถ่ายรูปต้องมาที่ เมืองมายาหอภาพยนตร์ มีอาคารบ้านสไตล์ต่างๆ ไทยเทศ ซึ่งอยู่ที่ อำเภอพุทธมณฑล หรือคนที่ชอบเรื่องรถโบราณต้องห้ามพลาด เจษฎาเทคนิคมิวเซียม แหล่งรวบรวมรถหายาก ที่อำเภอนครชัยศรี และอีกหลากหลายที่รับรองว่า มาครั้งเดียวเที่ยวไม่หมดแน่นอน

ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐม เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมพระราชวังสนามจันทร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลนครปฐม โทร. 034 966 440-4, ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035 525 880

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*