เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย มอบรางวัลการประกวด “NAK SUK SA PAI MALAYSIA ADVENTURE 2018” essay writing contest

สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ประกาศผลรางวัลผู้ชนะการประกวดเรียงความ “Nak Suk Sa Pai Malaysia Adventure 2018” โดยมี ฯพณฯ ดาโต๊ะ โจจี้ ซามูเอ็ล เอ็ม ซี ซามูเอ็ล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เป็นประธานประกาศผลรางวัล ณ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

โครงการประกวดบทความ “NAK SUK SA PAI MALAYSIA ADVENTURE 2018” ภายใต้หัวข้อ “ทำไมฉันถึงอยากจะผจญภัยที่มาเลเซีย” เปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวมาเลเซีย สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ สำนักงานการศึกษามาเลเซีย กระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ และ บริษัท Conceptual Events Co. Ltd. ร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

การประกวดครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักศึกษาทั่วประเทศ โดยมีนักศึกษาร่วมส่งเรียงความเข้าประกวดทั้งหมด 225 ชิ้น มีการคัดเลือกเรียงความแบ่งเป็นรางวัลใหญ่ 2 รางวัล และรางวัลชมเชย 3 รางวัล

สำหรับผู้ชนะรางวัลใหญ่ทั้ง 2 ราย ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – กรุงเทพฯ พร้อมที่พัก 3 วัน 2 คืนและแพ็คเกจทัวร์ ได้แก่ นางสาวแพรวพรรณ รักขิโต และนายอุประจิต รวมทรัพย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ปีนัง – กรุงเทพฯ ได้แก่ นางสาวชลธิวา เจริญศรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, นางสาวกัญวี จงจิตสำราญ จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และ นางสาวปวีณัชมา สมควร จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฯพณฯ ดาโต๊ะ โจจี้ ซามูเอ็ล เอ็ม ซี ซามูเอ็ล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย กล่าวว่า การประกวดบทความในครั้งนี้จะสร้างความตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย ให้กับเยาวชนไทยรุ่นใหม่ และเป็นการร่วมรำลึกถึงวาระครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – มาเลเซีย รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกลุ่มการศึกษาและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ และการประกวดบทความนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถในการวิจัย หาข้อมูลเพิ่มเติม และรู้จักประเทศมาเลเซียมากขึ้น

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*