การบินไทย รับรางวัล KAYAK Travel Awards Singapore 2018

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภท Favourite In-Flight Food & Beverage และรางวัลรองชนะเลิศ ประเภท Favourite Airline Loyalty Program สำหรับโปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส จากงาน KAYAK Travel Awards Singapore 2018 จัดโดยเว็บไซต์ KAYAK ซึ่งเป็นเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลสำหรับวางแผนการท่องเที่ยว

เพื่อมอบรางวัลแก่สายการบิน โรงแรมที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยวที่คนสิงคโปร์ชื่นชอบมากที่สุด โดยมีนายนิวัตน์ จันทรโชติ (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป ประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ และนายโชน อึง (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายขาย ประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ บริษัท การบินไทยฯ ร่วมรับรางวัลดังกล่าว

อนึ่ง เว็บไซต์ KAYAK จัดมอบรางวัลทั้งหมด 16 ประเภทรางวัล โดยจัดลำดับบริษัทต่างๆ จากจำนวนครั้งการค้นหาบนเว็บไซต์ KAYAK.sg ซึ่งบริษัทที่มีจำนวนครั้งการค้นหามากที่สุด 5 อันดับแรกของแต่ละประเภทรางวัล จะได้รับเลือกให้คนสิงคโปร์โหวต และบริษัทที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด อันดับที่ 1 และ 2 จะได้รับรางวัลดังกล่าว

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*