ททท. นครนายก เชิญเยี่ยมชม ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ

ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ เกิดขึ้นจากความตระหนักในพลังของสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย ในการดูแลสุขภาวะของประชาชน มีพันธกิจในการฝึกอบรมให้กับประชาชน ผู้ป่วยและญาติ เยาวชน บุคลากรทางการแพทย์และผู้ประกอบการรายย่อย มีการประเมินความต้องการจำเป็น Need assessment ในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแต่ละกลุ่มมีความต้องการในด้านสุขภาพที่ต่างกัน และจัดหลักสูตรด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพที่เหมาะสมให้แก่แต่ละกลุ่ม

บริเวณโดยรอบศูนย์เรียนรู้ฯ มีการจัดโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์หมอไทย (หมื่นชำนาญแพทยา) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้อบรม สวนสมุนไพร ที่มีการแบ่งตามกลุ่มโรค/อาการ ตามกลุ่มรส นิทรรศการไห ซึ่งไหเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาอาหารที่มีจุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์ต่อลำใส้ หรือ Probiotics ขอ

คนในสมัยก่อน และนิทรรศการเมือง ซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรในระดับพื้นที่ ที่ผ่านมา เมืองสมุนไพรปราจีนบุรี มีการทำงานร่วมกับเครือข่ายในการพัฒนางานด้านสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศวร และมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศวรฯ​ภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกจังหวัด ที่ดำเนินการร่วมกันจนศูนย์เรียนรู้ฯ​ก่อตัวเป็นรูปร่าง

งบประมาณที่นำมาสร้าง “ภูมิภูเบศวร” ศูนย์การเรียนรู้และภูมิปัญญาสุขภาพบางเดชะ เป็นภาษีของประชาชน รวมทั้งความตั้งใจของผู้บริจาคข้าวของมาทำพิพิธภัณฑ์ที่ไม่อาจประมาณค่าได้ ต้อง..ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจและภูมิปัญญาชาติ

พิพิธภัณฑ์หมอไทย (หมื่นชำนาญแพทยา) จัดทำขึ้นโดยใช้แบบแปลนของบ้าหมื่นชำนาญแพทยา (พลอย แพทยานนท์) โดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาล และการสนับสนุนในการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดภายในตัวบ้าน จาก มูลนิธิหมื่นชำนาญแพทยา (พลอย แพทยานนท์)

พิพิธภัณฑ์หมอไทย (หมื่นชำนาญแพทยา) หรือ เรือนหมอพลอย หลังนี้ เป็นเรือนต้นแบบของความหมายเรือนเป็นยา บ้านเป็นยา ในการปลูกเรือนสมัยก่อนจะมีการดูทิศทางลม ทิศเหนือใต้ออกตก เพื่อให้บ้านตั้งอยู่ในมุมที่เหมาะสม และด้วยสภาพภูมิอากาศของเมืองไทยที่เป็นเมืองร้อน จึงมักสร้างเรือนที่มีหลังคาสูง และหน้าต่างทุกด้าน เพื่อรับลมจากทุกทิศทาง ตามฤดูกาลที่เปลี่ยนไป

บ้านที่ปลอดโปร่งอากาศถ่ายเทดี ทำให้คนสุขภาพดีหายใจสะดวก เลือดลมไหลเวียนดี ไม่ติดขัดอึดอัดเหมือนกับห้องอับทึบติดแอร์อย่างในทุกวันนี้ ที่คนเริ่มมีปัญหาระบบทางเดินหายใจอันมากขึ้น “ที่อยู่ต้องสมดุลธาตุในร่างกายจึงจะสมดุล” ซึ่งทุกอย่างล้วนเป็นองค์ประกอบให้ธาตุในร่างกายเราปกติ หรือปิดปกติ ทั้งพื้นฐานตัวเราเอง อายุ พฤติกรรม ฤดูกาล บ้านที่อยู่อาศัย อาหารการกิน เป็นต้น

เรือนหลังนี้จึงจะเน้นเรื่องทฤษฎีธาตุกับการปรับสมดุล โดยชั้นล่างมีมุม “ยาย้อนยุค” ให้ผู้มาเยือนได้ตรวจธาตุเจ้าเรือน พร้อมกับได้ทดลองทำยาอย่างง่ายๆ ส่วนที่ชั้น 2 แบ่งเป็นห้องจัดแสดง 3 ห้อง ได้แก่

ห้องหมายเลข 1 แสดงประวัติหมอพลอย แพทยานนท์ กับเรื่องราวหมอหลวงผ่านข้าวของที่หมอพลอยเคยใช้ยามมีชีวิตอยู่ ที่มุมหนึ่งของห้องตั้งชุดโต๊ะหมู่บูชาพระที่นำมาจากบ้านของนายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ บรรยากาศภายในห้องเหมาะกับการนั่งสมาธิ สำหรับสิ่งของที่จัดแสดงในห้องนี้ นายแพทย์ไพโรจน์ ผู้เป็นหลานตาของหมอพลอย เป็นผู้บริจาคให้แก่พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย ที่ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศวร ตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม จวบจนปัจจุบัน ยังได้ยกมอบ “เรือนหมอพลอย” ให้เป็นต้นแบบในการสร้างพิพิธภัณฑ์

ห้องหมายเลข 2 เป็นห้องเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์เหนือธรรมชาติ ความเชื่อไสยศาสตร์กับสุขภาพ เล่าเรื่องหมอต่างๆ ในสังคมไทย เช่น หมอหลวง หมอตำแย หมอนวด มีชั้นยาไทยแบ่งเป็นหมวดตามรสยาไทย (ยา 9 รส) ให้ได้ลองหยิบ ดม ชม ชิม จุดสนใจในห้องนี้ยังอยู่ที่ฆ้องบูชาครู ที่บรรจุคาถาบารมี 30 ทัศ ไว้ด้วย

ห้องหมายเลข 3 ห้องการปรุงยาของหมอไทย จัดแสดงเครื่องมือการทำยา ได้แก่ มีดสับยา รางบดยา หินบดยา ที่กลิ้งลูกกลอน ภายในห้องยังมี ยาหอมและเครื่องยาหอม เครื่องกลั่นน้ำมันกฤษณา และตู้ฆ่าชะมด อุปกรณ์การบดยาที่แสดงถึงความร่ำรวยเครื่องเทศ และการใช้แรงงานในการผลิตยาสมัยก่อน

“ภูมิภูเบศวร” ศูนย์การเรียนรู้และภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ อยู่ในความดูแลของ นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศวร เปิดทำการเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ตั้งอยู่ที่ ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*