การบินไทย แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางบินและแบบเครื่องบินที่ให้บริการ เส้นทาง ไป-กลับ ปากีสถาน

เนื่องจากการประกาศปิดน่านฟ้าระหว่างสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 03.00 น. (เวลาท้องถิ่น) การบินไทยจึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตารางบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ – การาจี ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 มีนาคม 2562 รวมทั้งเปลี่ยนแบบเครื่องบินที่ให้บริการในเส้นทางดังกล่าว ดังนี้

– ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 341 กรุงเทพฯ – การาจี วันที่ 8, 9 และ 11 มีนาคม 2562 และให้บริการแทนด้วยเที่ยวบินที่ ทีจี  3419 กรุงเทพฯ – การาจี วันที่ 9, 10 และ 12 มีนาคม 2562 ตามลำดับ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 07.01 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติจินนาห์ นครการาจี  เวลาประมาณ 11.30 น. (เวลาท้องถิ่น)

– ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 342 การาจี – กรุงเทพฯ วันที่ 9, 10 และ 12 มีนาคม 2562 และให้บริการแทนด้วยเที่ยวบินที่ ทีจี  3429 การาจี – กรุงเทพฯ วันที่ 9, 10 และ 12 มีนาคม 2562 ตามลำดับ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติจินนาห์ เวลา 12.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เวลาประมาณ 22.05 น.

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่จะเดินทางในเที่ยวบินดังกล่าว กรุณาติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และสามารถตรวจสอบตารางบินได้ที่ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 02-356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*