ททท.ภาคกลาง จัดกิจกรรม “เปิดเมืองปั่น ชมปทุมธานี 2019” (2)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ จังหวัดปทุมธานี, เครือเนชั่นกรุ๊ป, ชมรมจักรยานท่องเที่ยวปทุมธานี, ​เครือข่ายคนจักรยานและหน่วยงานภาครัฐ จัดกิจกรรม “เปิดเมืองปั่น ชมปทุมธานี 2-19”

เส้นทางของการแข่งขัน แวะเยี่ยมชม วัดถั่วทอง

วัดถั่วทอง ได้รับการบอกเล่าว่า สร้างในสมัย รัชกาลที่ 2 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2380 ตามหลักฐานบางอย่างที่ยังพอมีหลงเหลือ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2480 (อุโบสถหลังเก่า) โดยตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน “ถั่ว” มีประวัติเล่ากันว่า เดิมที่วัดถั่วทอง มีชื่อเต็มว่า “วัดถั่วทองราษฎรประชุมพล” เพราะว่ามีเค้าโครงภูมิทัศน์ที่เหมาะสมกับการค้าขายวัวควายของพ่อค้าวาณิช แลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน และมักซ่องสุมเล่นการพนัน คือ การเล่น “ถั่ว” จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน เมื่อมารวมกันก็อาจมีภิกษุรวมอยู่ด้วย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้ศรัทธาได้ริเริ่มสร้างที่พักสำหรับภิกษุไว้สำหรับฉลองศรัทธา

อุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ขนาดกว้าง 7.5 เมตร ยาว 22.6 เมตร หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ วางตัวขนานกับแม่น้ำเจ้าพระยา อุโบสถมีมุขด้านหน้า โครงสร้างหลาคาเป็นเครื่องไม่มุงกระเบื้องซีเมนต์หางแหลมสีแดง จากการขุดศึกษาทางโบราณคดี พบแนวกำแพงแก้ว และฐานเสมาที่มีแต่เดิม ปรากฏอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าพื้นใช้งานปัจจุบัน

เจดีย์ราย ตั้งอยู่ภายนอกแนวกำแพงแก้ว ทางด้านทิศใต้ จำนวน 2 องค์ และด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อีก 1 องค์ ลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมทรงเครื่องตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์

วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระรูปปั้น ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 25 นิ้ว “หลวงพ่อโต” พระศรีอาริยะ หน้าตักกว้าง 24 นิ้ว หน้าบันศาลาการเปรียญ เป็นไม้สักทองแกะสลัก

วัดถั่วทอง ตั้งอยู่เลขที่ 22 หมู่ที่ 3 บ้านถั่ว ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โทร. 02 9798 979

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*