ททท.ภาคกลาง จัดกิจกรรม “เปิดเมืองปั่น ชมปทุมธานี 2019” (3)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ จังหวัดปทุมธานี, เครือเนชั่นกรุ๊ป, ชมรมจักรยานท่องเที่ยวปทุมธานี, ​เครือข่ายคนจักรยานและหน่วยงานภาครัฐ จัดกิจกรรม “เปิดเมืองปั่น ชมปทุมธานี 2-19”

เส้นทางของการแข่งขันวันที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช ประธานเปิดงาน ร่วมด้วย นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ นายไพรัชช์ ทุมเสน ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในกิจกรรม “เปิดเมืองปั่น ชมปทุมธานี 2019” วันที่สอง โดยเริ่มต้นจาก หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 80 กม.

ซึ่งเป็นฝั่งตะวันออก จ ปทุมธานี มีจุดเด่นของเส้นทางปั่นแข่งขันเป็นแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ ความสมัยใหม่ ตามเส้นทางหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ-คลอง 5-เลียบคลอง 6 -วัดปัญญานันทาราม-คลอง 13-คลองระพีพัฒน์-ผ่านวัดจุฬามณี-ผ่านวัดศิริจันทร์-กลับมาเข้าเส้นชัยที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

เส้นทางการปั่นแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ที่มีจุดเด่นของเส้นทางปั่นแข่งขันเป็นแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ ความสมัยใหม่ของฝั่งตะวันออกจังหวัดปทุมธานี โดยเริ่มที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติบาเพ็ญด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถ เพื่อพระราชทานความผาสุกร่มเย็นแก่พสกนิกรทั่วประเทศ

โดยการจัดกิจกรรม“เปิดเมืองปั่น ชมปทุมธานี 2019” ทั้ง 2 เส้นทางนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี โดยใช้การจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การใช้จักรยานเพื่อช่วยลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดปทุมธานี อันจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนได้อีกช่องทางหนึ่ง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*