ไทยสมายล์ เพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศ ใน 5 เส้นทางบิน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเดินทางตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์

ได้แก่ เส้นทางเชียงใหม่ 4 เที่ยวบิน เป็น 5 เที่ยวบิน ต่อวัน เส้นทางเชียงราย 3 เที่ยวบิน เป็น 4 เที่ยวบิน ต่อวัน เส้นทางขอนแก่น 6 เที่ยวบิน เป็น 7 เที่ยวบิน ต่อวันเส้นทางอุบลราชธานี  3 เที่ยวบิน เป็น 4 เที่ยวบิน ต่อวัน และเส้นทางอุดรธานี 5 เที่ยวบิน เป็น 6 เที่ยวบิน ต่อวัน

สามารถสำรองบัตรโดยสารได้ที่ www.thaismileair.com / โทร. 1181 หรือ 02 118 8888 / Smile Service Center /Smile Travel Agents

ไทยสมายล์ เพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศ ใน 5 เส้นทางบิน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเดินทางตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ เส้นทางเชียงใหม่ 4 เที่ยวบิน เป็น 5 เที่ยวบิน ต่อวัน เส้นทางเชียงราย 3 เที่ยวบิน เป็น 4 เที่ยวบิน ต่อวัน เส้นทางขอนแก่น 6 เที่ยวบิน เป็น 7 เที่ยวบิน ต่อวันเส้นทางอุบลราชธานี  3 เที่ยวบิน เป็น 4 เที่ยวบิน ต่อวัน และเส้นทางอุดรธานี 5 เที่ยวบิน เป็น 6 เที่ยวบิน ต่อวัน

สามารถสำรองบัตรโดยสารได้ที่ www.thaismileair.com / โทร. 1181 หรือ 02 118 8888 / Smile Service Center /Smile Travel Agents

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*