การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชิญสื่อมวลชนเดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว แม่สอด-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน

นายฉัตรชัย ชินคำ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. เชิญสื่อมวลชนร่วมเดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว แม่สอด-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน เพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในช่วงฤดูร้อน เพื่อการนำเสนอและแนะนำแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจในเมืองสามแม่ โดยมี นายโยธิน ทับทิมทอง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเดินทางครั้งนี้

บรรยากาศยามเช้า ใน อ. แม่สอด จ. ตาก พระสงฆ์ออกบิณฑบาต, โรตีโอ่ง อาหารเช้าพื้นถิ่น

สื่อมวลชน เยี่ยมชมเส้นทางท่องเที่ยวแห่งแรกใน จ. ตาก สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมาร์ แห่งที่ 2 อ.แม่สอด จ.ตาก

เครดิตภาพ www.posttoday.com

สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ ข้ามแม่น้ำเมยหรือแม่น้ำตองยิ่น แห่งที่ 2 ฝั่งไทยที่บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ที่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนายกรัฐมนตรี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางมาร่วมเปิดกับ นางอองซานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ ผู้แทนรัฐบาลเมียนมาร์

การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ แห่งที่ 2 และถนน 4 เลน สายตัดใหม่เส้นทาง R 2 เชื่อมสะพานมิตรภาพไทย-เมียนม่าร์ แนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก East-West Economic Corridor- EWEC ตัดผ่านจากอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ เส้นทางทางเข้านครแม่สอด บ้านหนองบัว หมู่ 7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ผ่านบ้านแม่ปะเหนือ หมู่ 1 แม่ปะกลาง หมู่ 2 ห้วยกะโหลก หมู่ 4 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด-ไปยังบ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อไปเชื่อมกับสะพานมิตรภาพไทย-เมียนม่าร์ แห่งที่ 2 ระยะทาง 17 กม. เป็นถนน 4 เลน พร้อมระบบไฟฟ้า และระบบสัญญาณไฟจราจรที่ครบสมบรูณ์แบบ ก่อสร้างโดย แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตาก

นอกจากนี้ เส้นทางบางช่วงมี 8 เลน เป็นเส้นทาง Service Road หรือเส้นทางถนนบริการประชาชน ประมาณ 6-7 กม. โดยในส่วนของถนนฝั่งไทย 17 กม. และฝั่งเมียนมาร์ 4 กม. ที่รองรับสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ แห่งที่ 2 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 1,600 ล้านบาท เฉพาะในส่วนของถนน และงบประมาณในส่วนของการสร้างสะพานตัวเล็ก 9 ตัว และสะพานมิตรภาพฯแห่งที่ 2 ใช้งบประมาณกว่า 3,000 ล้านบาท พร้อมอาคารสำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก (ด่านแม่สอด)-ด่านศุลกากรแม่สอด-ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ-One stop service-ส่วนราชการที่ต้องดำเนินการกับฝ่ายเมียนมาร์ ฯลฯ หากเปิดสะพานแห่งนี้และเริ่มดำเนินการของด่านตรวจคนเข้าเมือง จะช่วยลดความแออัดของรถสินค้าอย่างมาก เพราะปัจจุบันการจราจรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ แห่งที่ 1 คับคั่งและรถติดยาวเหยียดทุกวัน

ถนนสายนี้ ประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างมาก ในด้านการสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งเป็นประโยชน์ในด้านธุรกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และภาคการเกษตร กรมทางหลวงชนบท มีนโยบายที่จะทำการเชื่อมเส้นทางกับกรมทางหลวง เพื่อเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อของประชาชน นักท่องเที่ยวและภาคเกษตรกร

โดยในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากนั้น กรมทางหลวงชนบท กำลังดำเนินการก่อสร้าง คือ วงเวียนช้าง หรือวงเวียนคชสาร ที่จะเป็น Landmark แห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอแม่สอด ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างบริเวณหน้าวัดคอกช้างเผือกหมู่ 3 บ้านท่าอาจ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จพื้นที่แห่งนี้จะเป็นทั้ง เส้นทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและ Landmark ที่สวยงาม อลังการ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของอำเภอแม่สอด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานตาก เลขที่ 193 ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. 0 5551 4341-3, 0 5551 4344 e-Mail tattak@tat.or.th http://www.tourismthailand.org/tak

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*