การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชิญสื่อมวลชนเดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว แม่สอด-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน (3)

นายฉัตรชัย ชินคำ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. เชิญสื่อมวลชนร่วมเดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว แม่สอด-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน เพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในช่วงฤดูร้อน เพื่อการนำเสนอและแนะนำแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจในเมืองสามแม่ โดยมี นายโยธิน ทับทิมทอง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเดินทางครั้งนี้

สื่อมวลชนเยี่ยมชม ชุมชนบ้านผาบ่อง และ สะพานข้าว 9 ก้าวเพื่อสุข

บ้านผาบ่อง ตั้งอยู่ที่ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 4 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที บ้านผาบ่อง เป็นชุมชนเล็กๆ ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่า ซึ่งส่วนใหญ่ ชาวบ้าน คือ ชาวไตหรือไทใหญ่และชาวปกาเกอะญอ ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวมานานนับร้อยปี ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ อย่างประเพณีปอยส่างลองหรือบวชลูกแก้ว บ้านผาบ่อง สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งแบบเช้าไปเย็นกลับ หรือค้างคืนโดยทางชุมชนมีที่พักให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศของการท่องเที่ยวที่อบอุ่น โดยมีจุดท่องเที่ยวต่างๆ ภายในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจเมื่อมาเที่ยวบ้านผาบ่อง คือ สะพานข้าว ก้าวเพื่อสุข สะพานไม้ไผ่ทอดยาวกลางทุ่งข้าวโอบล้อมไปด้วยขุนเขา สดชื่นด้วยบรรยากาศที่แสนบริสุทธิ์และความเป็นธรรมชาติ

บรรยากาศของชุมชนบ้านผาบ่องในยามเช้า ก่อนถึงตัวหมู่บ้านยังมีจุดท่องเที่ยวใกล้เคียงที่น่าสนใจ เช่น น้ำพุร้อนผาบ่อง จุดชมวิวผาบ่อง บริเวณทางเข้าหมู่บ้านมี กาดซอกจ่า ตลาดนัดวิถีชมุชนของบ้านผาบ่อง ซึ่งจะเปิดทุกวัน ศุกร์ เสาร์ ตั้งอยู่ที่ ลานวัฒนธรรมชุมชนบ้านผาบ่อง เพื่อให้ชาวบ้านได้นำอาหารและผลิตผลทางการเกษตร มาวางจำหน่าย รวมถึงอาหารของชาวไทใหญ่และอาหารพื้นเมือง ก่อนเข้าหมู่บ้านก็สามารถแวะซื้ออาหารจากกาดซอกจ่า มาทานได้ ทั้งน้ำพริก ผักต้ม ขายกันในราคา 10-20 บาท ราคาถูกมาก รับรองรสชาติว่าถ้าได้ทานแล้วจะติดใจ

หรือหากอยากพักแบบติด สะพานข้าว ก้าวเพื่อสุข ได้ชมวิวทุ่งนาสวยๆ ก็มีบ้านพักแบบรีสอร์ทให้บริการ ที่นี่เปรียบเสมือน ศูนย์กลางท่องเที่ยวชุมชน นักท่องเที่ยวที่สนใจมาพักที่บ้านผาบ่องก็ให้ติดต่อมาที่นี่ได้ ทางคนดูแลจะจัดสรรห้องพัก และจะสอบถามว่าต้องการพักแบบไหน มีร้านอาหารซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชน สามารถมาสั่งอาหาร จิบเครื่องดื่มชมวิวนาข้าวกันได้ สำหรับอาหารมีไม่กี่เมนู จะเน้นเป็นอาหารพื้นบ้าน แบบไทใหญ่และอาหารเหนือ เช่น ขนมจีนน้ำเงี้ยว ข้าวซอย น้ำพริก เป็นต้น

โต เป็นภาษาไทใหญ่ หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า เชื่อกันว่าผู้ใดที่พบเห็นโต นั้น ถือว่าเป็นสิริมงคล มีโชคมีลาภ เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า
กล่าวกันว่า เมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จกลับจากโปรดพุทธมารดายังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มายังโลกมนุษย์ ซึ่งตรงกับวันออกพรรษา หรือวันเทโวโหฬหณะ ชาวโลกและบรรดาสัตว์ต่างๆ รวมทั้ง โต ซึ่งเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ต่างก็มีความยินดีในการเสด็จกลับมาของพระองค์ ต่างพากันรำถวายแด่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยเหตุนี้ ชาวไทใหญ่ ได้ยึดถือเอามาเป็นประเพณีของตน สำหรับวัฒนธรรมประเพณีในเทศกาลออกพรรษา
“โตผาบ่อง” ณ สะพานข้าว ๙ เพื่อสุข มีความสูง 7 เมตร ความยาวลำตัว 9 เมตร มีลักษณะพิเศษ 9 ประการ ดังนี้ ดัวม้า ตาโต ปากหมู หูวัว หงอนไก่ เขากวาง คางแพะ หางกระต่าย เกล็ดมังกร

นอกจากนี้ ผาบ่องยังมีแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนที่สำคัญ ได้แก่ บ่อน้ำแร่ผาบ่อง นวดเพื่อสุขภาพ เส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศน์แห่งขุนเขา สนุกสนานกับการล่องห่วงยางล่องน้ำแม่สะมาด ล่องเรือชมธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำปาย สัมผัสวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงคอยาว (กะยาน) และกะเหรี่ยงหูใหญ่ (กะยอ) ณ บ้านห้วยปูแกง เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ชุมชน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยใหญ่ “เฮินไต” และศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวเพื่อสุขภาพ เรียนรู้วิถีทำนา ปลูกข้าวเพื่อสุขภาพตามแนวเกษตรอีกด้วย

เมื่อมาถึงชุมชนบ้านผาบ่อง สถานที่ท่องเที่ยว ที่แรกที่ต้องมาก็คือ “สะพานข้าว ๙ เพื่อสุข” แค่ก้าวเข้าไปถึงก็รู้สึกมีความสุขแล้ว ด้วยสะพานไม้ไผ่สานที่ทอดยาวไปบนทุ่งข้าว สะพานและทุ่งนาที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านในชุมชนที่ร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชุมชน และก้าวแรกที่เรามาถึงบนสะพานแห่งนี้ นอกจากความสวยงามของทิวเขา ไอหมอก และวิวทิวทัศน์โดยรอบแล้ว แต่ละก้าวนั้นยังรับรู้ได้ถึงความสุขที่เกิดขึ้น สุขที่ได้เห็นความเข้มแข็งของชุมชน สุขที่ได้รู้ว่าต้นข้าวแต่ละต้นที่เราเห็นนี้ เป็นข้าวอินทรีย์ที่ชาวผาบ่องนั้นร่วมกันปักดำ จนเรียกได้ว่า ข้าวของชุมชน ซึ่งผลผลิตที่เกิดขึ้นทั้งหมด จะถูกนำเข้ากองทุนหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการขาดแคลนข้าวที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เคยพระราชทานแนวทางแก้ปัญหาไว้ในอดีต

และบริเวณใกล้กันเราสามารถเรียนรู้ภูมิปัญญาและได้เห็นการหาอยู่หากิน และวิถีชีวิตของชาวไทใหญ่ในอดีต ได้ที่ เฮินไต หรือ “ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยใหญ่ หรือ (เฮินไต)” ที่เกิดความต้องการที่รวบรวม และสะสมของโบราณต่างๆ ให้ลูกหลาน และคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้

เมื่ออิ่มท้องแล้ว ไปดูของฝากที่ขึ้นชื่อของแม่ฮ่องสอนกัน โดยเฉพาะที่ชุมชนผาบ่องก็คือ “ถั่ว” นอกจากถั่วจะถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้ว ถั่วคั่วที่นี่ไม่ธรรมดา เพราะความหอมของถั่วแต่ละเม็ดนั้นจะเกิดจากการคั่วด้วยเตาฝืนแล้ว ความอร่อยนั้นยังอยู่ที่การคั่วกับเกลือในซึ่งช่วยให้ถั่วนั้นอร่อยมีรสชาติดีและไม่เค็มจนเกินไป ทำให้ถั่วหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ถั่วลายเสือ ถั่วลูกไก่ ถั่วเหลืองเปลือกดำ และอีกสารพัดถั่วจึงกลายเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของ จ.แม่ฮ่องสอน นั่นเอง

กิจกรรมท่องเที่ยว ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของตำบลผาบ่อง เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำแร่ธรรมชาติอุณหภูมิของน้ำแร่นั้น อยู่ที่ 39-42 องศาเซลเซียส และยังมีบริการนวดแผนไทยเพื่อผ่อนคลาย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานตาก เลขที่ 193 ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. 0 5551 4341-3, 0 5551 4344 e-Mail tattak@tat.or.th http://www.tourismthailand.org/tak 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน เลขที่ 4 ถ.ราชธรรมพิทักษ์ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร. 0 5361 2982-3 e-Mail tatmhs@tat.or.th http://www.tourismthailand.org/maehongson

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*