กิจกรรมคาราวานแรลลี่ “ภาคกลางเที่ยวใกล้” เส้นทาง กรุงเทพฯ – สุพรรณบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง ร่วมกับ รายการ “GPS เส้นทางโฟกัส” จัดกิจกรรมคาราวานแรลลี่ “ภาคกลางเที่ยวใกล้” เส้นทาง กรุงเทพฯ – สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562 ภายใต้แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง

คุณดวงใจ กาญธีรานนท์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี – อ่างทอง ให้เกียรติกล่าวเปิดพิธีปล่อยตัวคาราวานแรลลี่ และต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวคาราวานแรลลี่ “ภาคกลางเที่ยวใกล้”

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวและรายได้ทางการท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองรอง ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำของรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี นับได้ว่าเป็นพื้นที่เมืองรองของภาคกลางที่มีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวสูง

​ในกิจกรรมครั้งนี้ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีในมิติมุมมองใหม่ จุดแรก ทางคณะฯ จะได้เยี่ยมชม “สุ่มปลายักษ์” จุดชมวิว 360 องศา ที่นับเป็น Landmark แห่งใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรี และทำกิจกรรม D.I.Y. ผ้ามัดย้อมดอนยายเหม สักการะหลวงพ่ออู่ทอง พระพุทธรูปสลักหินผาที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริเวณ “ผามังกรบิน” และในวันรุ่งข้ึน จะนำคณะเข้าเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรที่สะท้อนความเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของจังหวัดสุพรรณบุรี จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*