จังหวัดศรีสะเกษ เปิดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ & มหกรรมยางพาราและนวัตกรรม 2019

จ.ศรีสะเกษ โดย ททท.สำนักงานสุรินทร์ นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง เพื่อประชาสัมพันธ์และร่วมพิธีเปิดเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ & มหกรรมยางพาราและนวัตกรรม 2019 บริเวณสนามหน้าศาลากลาง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โดย นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิษฐ์ ผู้อำนวยการ นำคณะสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ & มหกรรมยางพาราและนวัตกรรม 2019 บริเวณสนามหน้าศาลากลาง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ & มหกรรมยางพาราและนวัตกรรม 2019 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2562 โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย, นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร และ นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงาน

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบรางวัลผลการประกวดทุเรียนและเงาะ พิธีมอบใบรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุเรียนภูเขาไฟ ให้แก่ตัวแทนเกษตรกร และไฮไลต์ของงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ & มหกรรมยางพาราและนวัตกรรม 2019 คือการประมูลทุเรียนภูเขาไฟที่ชนะเลิศการประกวดในการจัดงานครั้งนี้ ปรากฏว่า ทุเรียนภูเขาไฟที่ชนะเลิศรางวัลที่ 1 มี นายสุรศักดิ์ อังคสกุลเกียรติ หุ้นส่วนผู้จัดการ

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ ประมูลในราคาลูกละ 299,999 บาท และรางวัลที่ 2 ซึ่งเป็นของสวนนายเวียง สุภาพ กลุ่มสหกิจผู้ประกอบการจากอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ชนะการประมูลไปด้วยราคา 269,999 บาท และอันดับที่ 3 เป็นของ นางรัชชดา ดิษฐประสพ กลุ่มทุนผู้ประกอบการโรงโม่หิน บ้านภูฝ้าย ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ชนะการประมูลไปด้วยราคา 199,999 บาท สำหรับการประมูลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษในครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้จากการประมูล ไปใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษต่อไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*