ททท. สำนักงานสุรินทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Table Top Sale

นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิษฐ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานสุรินทร์ จัดกิจกรรมต้อนรับคณะผู้ประกอบการจากจังหวัดนครสวรรค์และพิจิตร โดยร่วมกับ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมส่งเสริมการขาย Table Top Sale เป็นการเพิ่มช่องทางการขายของผู้ประกอบการท่องเที่ยว 

รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานตอนใต้ โดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ และศรีสะเกษ อีกทั้งยังเป็นการเดินทางเที่ยวเทศกาลภูเขาไฟศรีสะเกษ

ส่วนทางด้านจังหวัดสุรินทร์นั้น ได้นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ที่น่าเดินทางท่องเที่ยวในหน้าฝน รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการ “เที่ยวเมืองรองต้องลอง” ที่ต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองให้เกิดมิติในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน และลดความเลื่อมล้ำในทุกๆ มิติ

โดยมี นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้ประกอบการที่เดินทางมาเยือนจากนครสวรรค์และพิจิตร ในงาน “เหนือล่าง ท่องเที่ยวเท่ๆ สัมผัสเสน่ห์ อีสานใต้” โดยจังหวัดสุรินทร์ ผู้ประกอบการได้นำสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว มาจำหน่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ณโรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*