สำนักงานการบินพลเรือน ย้ำเตือน การนำสัมภาระประเภทของเหลวติดตัวขึ้นเครื่อง

สำนักงานการบินพลเรือน ออกประกาศย้ำเตือนว่า ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป อาหารประเภท น้ำพริก แกง น้ำจิ้ม และอาหารพื้นเมือง ทางสนามบินจะจัดว่าสัมภาระดังกล่าวเป็นสัมภาระประเภทของเหลว ซึ่งตามข้อกำหนดของการนำของเหลวติดตัวขึ้นเครื่องนั้น จะต้องมีปริมาตรความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร (หรือ 100 กรัม หรือ 3.4 ออนซ์) ต่อ 1 ชิ้น และสามารถนำติดตัวรวมกันสูงสุดไม่เกินคนละ 1,000 มิลลิลิตร (1 ลิตร)

หากของเหลวนั้นมีปริมาตรความจุเกินกว่าที่กำหนด ทางเจ้าหน้าที่สนามบินอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้นำติดตัวขึ้นเครื่องได้ แต่ยังสามารถนำโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โปรดศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด และเตรียมพร้อมก่อนการเดินทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม ตรวจสอบได้ที่ : https://www.caat.or.th/th/archives/43274 

และ https://www.caat.or.th/wp-content/uploads/2019/06/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-LAGs.pdf

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*