ไทยสมายล์แอร์เวย์ อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ประจำปี 2562

นางชาริตา ลีลายุทธ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ร่วมกับหน่วยงานราชการ จ.อุบลราชธานี ในการอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ประจำปี 2562 จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเข้าร่วมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*