เปิดตัวโครงการไทยสมายล์ ท่องฟ้า พายิ้ม ครั้งที่ 5 : ทำดีเพื่อแม่

นางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ร่วมกับ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ พลเรือตรี สมเกียรติ สมประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) แถลงข่าวเปิดตัวโครงการไทยสมายล์ ท่องฟ้า พายิ้ม ครั้งที่ 5 : ทำดีเพื่อแม่ โดย ไทยสมายล์ และ คาเฟ่ อเมซอน 

โดยปีนี้นำเยาวชนจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้พร้อมคุณแม่จำนวน 25 คู่ ไปท่องเที่ยว เรียนรู้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจ.เชียงใหม่ ในวันที่ 5 – 8 ส.ค.นี้ พร้อมปลูกฝังเรื่องการทำความดี โดยมี ดร.ณัฐชยา คุปตะพันธ์ ตัวแทนวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56 ร่วมแถลงข่าว ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*