การบินไทย ร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยจัดขนมหวานเมนูพิเศษให้บริการผู้โดยสาร วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ดังนี้

เส้นทางระหว่างประเทศ: ทุกเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ มื้อกลางวันหรือมื้อเย็น – ชั้นหนึ่ง: ขนมมาลัยตะโก้ข้าวสังข์หยดมะพร้าวอ่อน เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมข้าวสังข์หยด, – ชั้นธุรกิจ: ขนมช่อมุกดาข้าวสังข์หยดมะพร้าวอ่อน, – ชั้นประหยัดพิเศษและชั้นประหยัด: ขนมตะโก้ข้าวสังข์หยดมะพร้าวอ่อน

เส้นทางภายในประเทศ – ชั้นธุรกิจ 1. เที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ: ขนมดอกมะลิ, 2. เที่ยวบินขาเข้ากรุงเทพฯ (ยกเว้นเที่ยวบิน TG226 ภูเก็ต – กรุงเทพฯ): วุ้นสายใยรัก, – ชั้นประหยัด (ยกเว้นเที่ยวบิน TG226 ภูเก็ต – กรุงเทพฯ): ขนมสัมปันนี

นอกจากนี้ การบินไทยจะให้บริการอาหารเมนูพิเศษ มื้อกลางวันหรือมื้อเย็น สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่เดินทางภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 10 – 12 ส.ค. 2562 ดังนี้ – เที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ: ข้าวอัญชัน ห่อหมกปลามะพร้าวอ่อน, – เที่ยวบินขาเข้ากรุงเทพฯ: ข้าวมันกะทิใบเตย ไก่ย่างสมุนไพร

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดตารางการบินพร้อมทั้งสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ สำนักงานขายการบินไทยและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ THAI Contact Center โทร. 0 2356 1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

หมายเหตุ: ข้าวสังข์หยด เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ปลูกดั้งเดิมในจังหวัดพัทลุง และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ จังหวัดพัทลุง ดำเนินการนำกลับมาปลูกใหม่ เพื่อเผยแพร่และรักษาพันธุ์ข้าวของไทย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*