การบินไทย ร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

การบินไทย ร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันแม่

แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยจะมอบกระเป๋าชุดพิเศษ บรรจุชุดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเดินทาง (Travel Kits) แก่ผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ ที่เดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศ ขาออกจากกรุงเทพฯ ที่ทำการบิน 4 ชั่วโมงขึ้นไป วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ดังนี้

ชั้นหนึ่ง: กระเป๋า Rimowa Travel Kit สีไอซ์บลู, ชั้นธุรกิจ (ยกเว้นเส้นทางออสเตรเลียและนิวซีแลนด์): กระเป๋าทำจากต้นกระจูด ซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จากกลุ่มจักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดตารางการบินพร้อมทั้งสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์thaiairways.com หรือ สำนักงานขายการบินไทยและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ THAI Contact Center โทร. 0 2356 1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*