กิจกรรมท่องเที่ยว “ครอบครัวสุขสันต์ สิงหาพาแม่เที่ยว” (1)

กิจกรรมท่องเที่ยว “ครอบครัวสุขสันต์ สิงหาพาแม่เที่ยว” ได้นำนักท่องเที่ยวเยี่ยมชม วัดเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี เดิมชื่อว่า “สำนักสงฆ์เขาชะงุ้ม” ตั้งอยู่ที่ชุมชนเขาชะงุ้ม หมู่ 5 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ตั้งอยู่ใกล้เขาสูงโดดเดี่ยวลูกหนึ่งที่มองแต่ไกลแลดูเหมือนสิงโตหมอบ ด้านศีรษะหักมุมดั่งเป็นหน้าผาสูงชันมองดูตระหง่านง้ำ เงื้อมชะโงก อันเป็นที่มาของเขาชะงุ้ม

วัดนี้เดิมสันนิษฐานว่าเป็นสำนักสงฆ์ หรือวัดขนาดเล็กที่มีมานาน โดยมีประวัติย้อนยุคขึ้นไปถึงกรุงศรีอยุธยา ทั้งนี้เพราะสภาพสถานที่ตั้งของวัดปัจจุบัน เป็นที่อยู่ของผู้คนต่อเนื่องกันมาแต่โบราณ  

สร้างสมัยปลายยุคกรุงศรีอยุธยา โดยแรกเริ่มตั้งสำนักสงฆ์ ต่อมา สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขณะดำรงพระยศพระยามหากษัตริย์ศึก ได้ตั้งกองทัพ ณ ช่องเขาชะงุ้ม เพื่อยันกองทัพพม่าที่เข้ามารุกรานและสามารถขับไล่ข้าศึกพ้นจากผืนปฐพีไทยจึงเป็นวัดหนึ่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

อุโบสถดั้งเดิม

มีคนพบขวานหินลูกปัดตามป่า ตามถ้ำต่างๆ เสมอ ประกอบกับด้านหลังของวัดมีบ่อน้ำเก่าแก่ มีน้ำจืดใช้อาบใช้ดื่มได้ตลอดปีแม้ยามหน้าแล้ง นอกจากนี้ยังมีฐานเจดีย์โบราณขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 10 วา สูง 2 วา ถูกทิ้งร้างเป็นเนินดินสูงโดยไม่มีผู้ใดทราบประวัติความเป็นมา

พระประธานในอดีต

ประมาณ 50 ปีก่อน ในยุคของหลวงพ่อก๋ง เกจิอาจารย์ชื่อดังผู้มีอาคมขลังของวัดเขาชะงุ้ม ได้ทำพิธีบวงสรวงขอขมาแด่เจ้าของเดิม ขออนุญาตรื้อฐานเจดีย์นี้ออกเพื่อสร้างกุฎิสงฆ์ และศาลาการเปรียญ ปรากฏว่าเมื่อรถแทรกเตอร์ได้เกรดปรับพื้นที่นั่น พบอิฐมอญขนาดใหญ่ที่นิยมใช้ก่อสร้างวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และภายในเนินของเจดีย์พบเศษกระเบื้อง ถ้วยชามแตกหักจำนวนมาก จึงเชื่อได้ว่าสถามที่นี้เคยตั่งเป็นสำนักสงฆ์มาก่อนแต่ไม่มีพยานหลักฐาน หรือสามารถสืบประวัติย้อนหลังจากคนรุ่นเก่าได้ ก็เพราะวัดและหมู่บ้านเขาชะงุ้มนี้ได้ถูกทิ้งร้างเป็นระยะๆ เนื่องจากภัยสงครามระหว่างไทย-พม่า

ตามประวัติศาสตร์ไทยรบพม่านั้น พม่าใช้กลยุทธ์ตีหัวเมืองชานพระนครก่อน เป็นการกรุยทางเดินทัพ จัดตั้งยุ้งฉาง ตระเตรียมเสบียงพร้อมกับปล้นทรัพย์ กวาดต้อนผู้คนเป็นเชลยใช้แรงงาน และส่งกลับไปเมืองพม่า

สมัยอยุธยา พม่าใช้เส้นทางเดินทัพผ่านราชบุรี เขาชะงุ้ม โดยเข้ามาทางด้านบ้องตี้ ผ่านเมืองกาญจนบุรีมาราชบุรี นอกจากนี้ยังเข้ามาทางราชบุรีโดยตรง โดยผ่านผ่านด่านเจ้าเขว้าและด่านทับตะโกเขตสวนผึ้ง

สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ เมื่อพ.ศ.2317 อะแซหวุ่นกี้ได้ให้ งุยอคุงหวุ่น ยกทัพติดตามครัวมอญมาจากเมืองเมาะตะมะ เข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์ สู่เมืองราชบุรี โดยพระเจ้าตากสินฯ ให้จัดทัพสกัดที่บ้านบางแก้ว (นางแก้ว) เขตติดต่อบ้านเขาชะงุ้ม

พระอุโบสถหลังใหม่

สมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เกิดสงครามเก้าทัพ หัวเมืองตะวันตก พม่าให้อนอกะแฝกคิดหวุ่นเป็นแม่ทัพถือพล 10,000 คนมาทาง ด่านบ้องตี้ เข้าตีเมืองราชบุรี และสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ได้ตั้งเจ้าพระยาธรรมา (บุญรอด) เป็นแม่ทัพถือพล 5,000 คน ไปสกัดทัพพม่าที่บ้านบางแก้ว-เขาชะงุ้ม

จะเห็นได้ว่า เขาชะงุ้ม เป็นเส้นทางเดินทัพมาตั่งแต่โบราณ ฉะนั้นหมู่บ้านคน รวมทั้งวัดและเจดีย์ขนาดใหญ่จึงถูกทิ้งร้างไป เนื่องจากส่วนหนึ่งได้อพยพหนีภัยสงคราม และอีกส่วนหนึ่งได้ถูกกวาดต้อนเป็นเชลยไปอยู่เมืองพม่าก็เป็นได้

ประวัติวัดเขาชะงุ้มปัจจุบันนี้สามารถสอบถามคนแก่รุ่นเก่าๆ ย้อนอดีตขึ้นไปได้ไม่เกิน พ.ศ.2465  เนื่องจากคนท้องถิ่นดั่งเดิมได้สาบสูญไป ส่วนคนที่อยู่ปัจจุบันบรรพบุรุษล้วนแต่อพยพมาจากที่อื่น เช่น บ้านสมถะ บ้านท่าหลวงพล หรือท้องที่อื่นของเขตอำเภอโพธารามในช่วงไม่เกิน 100 ปีทั้งสิ้น และได้ทำการรื้อฟื้นสำนักสงฆ์วัดเขาชะงุ้มขึ้นมาใหม่

ปัจจุบันวัดเขาชะงุ้มอุโบสถหลังเก่าสร้างด้วยคอนกรีดเสริมเหล็กเมื่อ พ.ศ. 2484  และอุโบสถที่สร้างใหม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2541 

รายละเอียดติดต่อ ททท. สำนักงานเพชรบุรี พื้นที่รับผิดชอบ: เพชรบุรี, ราชบุรี ที่อยู่ : 500/51 ถ.เพชรเกษม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทร. 0 3247 1005-6 อีเมล์ : tatphet@tat.or.th

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*