ททท. ต้อนรับคณะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจากเมืองโคเงะ จำนวน 33 คน ซึ่งเดินทางมาประเทศไทย

นายสันติ แสวงเจริญ รองผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้การต้อนรับ Mr. Shusuke TSUBONE (ชูซูเกะ ซึโบเนะ) นายกเทศมนตรีเมืองโคเงะ จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และคณะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษารวมถึงเจ้าหน้าที่จากเมืองโคเงะ จำนวน 33 คน ซึ่งเดินทางมาประเทศไทยเพื่อร่วมโครงการแลกเปลี่ยนและทัศนศึกษาและเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญในกรุงเทพฯ และจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม 2562 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างเมืองฟูกูโอกะกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงกลางเดือนสิงหาคมของทุกปีซึ่งเป็นเวลาปิดเรียนภาคฤดูร้อนของญี่ปุ่น นอกจากกิจกรรมเชิงวิชาการแล้ว คณะนักเรียนยังได้ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย อาทิ พระบรมมหาราชวัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ลานแสดงช้างและจระเข้ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง มาดามทุสโซ เป็นต้น ซึ่งเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีด้านความปลอดภัยและการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ททท. ได้ดำเนินการส่งเสริมตลาดกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ และมีโอกาสเติบโตไปเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางซ้ำ (Repeater) ในอนาคต โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดกลุ่มนี้ อาทิ การจัด Educational trip โดยร่วมมือกับบริษัทนำเที่ยวในพื้นที่ จัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยแก่กลุ่มเด็กและเยาวชนชาวญี่ปุ่น และเชิญชวนให้สถาบันการศึกษาจัดทัศนศึกษานำเด็กนักเรียนญี่ปุ่นเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย อันเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย

สำหรับปี 2561 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยกว่า 1,656,100 คน (+ร้อยละ 7.23) และก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศไทยจำนวน 73,370 ล้านบาท (+ร้อยละ 9.01) ในปัจจุบันมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาญี่ปุ่นที่เดินทางมาประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 14% ของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นทั้งหมดที่เดินทางมาประเทศไทย และมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*