การบินไทย ยังคงทำการบินไปยังฮ่องกงตามปกติ และเตือนผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมาที่สนามบินฮ่องกง

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยังคงทำการบินในเส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง ตามตารางการบินปกติ และเตือนผู้โดยสารกรุณาเผื่อเวลาเดินทางมาที่สนามบินฮ่องกง หากผู้โดยสารที่มาไม่ทันเที่ยวบินจากฮ่องกงกลับกรุงเทพฯ บริษัทฯ ได้พยายามเปลี่ยนเที่ยวบินให้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้รับรายงานว่าอาจจะมีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายนนี้ และอาจส่งผลกระทบให้ผู้โดยสารมาไม่ทันเที่ยวบิน ซึ่งการบินไทยได้เตรียมให้ความช่วยเหลือในกรณีดังกล่าว โดยจะทำการสำรองที่นั่งให้ใหม่ และพยายามจัดให้ผู้โดยสารเดินทางในเที่ยวบินถัดไป ส่วนผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้าก่อนเวลาทำการบินหลายชั่วโมง การบินไทยยินดีให้ผู้โดยสารเปลี่ยนเที่ยวบินโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่การบินไทยที่ฮ่องกงได้ประสานแจ้งให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมาสนามบินอีกด้วย ทั้งนี้ การบินไทยยังคงทำการบินในเส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง ตามตารางการบินปกติ

อนึ่ง บริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบที่ผู้โดยสารอาจจะได้รับในการเดินทางมาสนามบิน จึงได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารเส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง ที่ออกบัตรโดยสารก่อนวันที่ 1 กันยายน 2562 และระบุวันเดินทางระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2562 โดยจะสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้เป็นไปภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดินทางในเส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง ให้ติดตามข่าวสารหรือตรวจสอบตารางการบินได้ที่ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0 2356 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*