มหัศจรรย์โคมแสนดวงที่ลำพูน มากกว่าโคมพุทธบูชาคือความศรัทธาของคนลำพูน

November 7, 2018 cwongsnguan 0

เทศกาลถวายโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ถือเป็น 1 ใน 10 มหัศจรรย์ล้านนาที่ลำพูน ภายใต้ความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปาง จังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูนสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

งานแถลงข่าว ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง ประจำปี 2561 (6)

October 12, 2018 cwongsnguan 0

ททท. ภาคเหนือ เชิญสื่อมวลชนเดินทางร่วมงานแถลงข่าว ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง ประจำปี 2561 พร้อมสำรวจสินค้าและแหล่งท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชมหมู่บ้านป่าตาล

งานแถลงข่าว ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง ประจำปี 2561 (5)

October 9, 2018 cwongsnguan 0

ททท. ภาคเหนือ เชิญสื่อมวลชนเดินทางร่วมงานแถลงข่าว ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง ประจำปี 2561 พร้อมสำรวจสินค้าและแหล่งท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชม วัดป่าดาราภิรมย์

งานแถลงข่าว ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง ประจำปี 2561 (4)

October 7, 2018 cwongsnguan 0

ททท. ภาคเหนือ เชิญสื่อมวลชนเดินทางร่วมงานแถลงข่าว ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง ประจำปี 2561 พร้อมสำรวจสินค้าและแหล่งท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชม ชุมชนบ้านไทลื้อ บ้านลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด

งานแถลงข่าว ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง ประจำปี 2561 (3)

October 5, 2018 cwongsnguan 0

ททท. ภาคเหนือ เชิญสื่อมวลชนเดินทางร่วมงานแถลงข่าว ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง ประจำปี 2561 พร้อมสำรวจสินค้าและแหล่งท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชม วัดศรีมุงเมือง

งานแถลงข่าว ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง ประจำปี 2561 (2)

October 4, 2018 cwongsnguan 0

ททท. ภาคเหนือ เชิญสื่อมวลชนเดินทางร่วมงานแถลงข่าว ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง ประจำปี 2561 พร้อมสำรวจสินค้าและแหล่งท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชมวัดพระธาตุดอยคำ

งานแถลงข่าว ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง ประจำปี 2561 (1)

October 3, 2018 cwongsnguan 0

ททท. ภาคเหนือ เชิญสื่อมวลชนเดินทางร่วมงานแถลงข่าว ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง ประจำปี 2561 พร้อมสำรวจสินค้าและแหล่งท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชม อุทยานหลวงราชพฤกษ์

กิจกรรม “North Festival ชา .. จากยอดดอยสู่เมือง” 28-30 กันยายน นี้ ณ บอง มาร์เช่ มาร์เก็ต ปาร์ค ประชาชื่น

October 1, 2018 cwongsnguan 0

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. โดยกองตลาดภาคเหนือ นำนโยบายที่จะให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างและยกระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น จากการกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน จึงสร้างสรรค์กิจกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต”

งานประเพณีออกหว่า หรือประเพณีออกพรรษา ของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

September 29, 2018 cwongsnguan 0

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงานประเพณีออกหว่าหรือประเพณีออกพรรษาของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2561 นี้

ประกาศผล การประกวดคลิปวีดิโอเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย หัวข้อ “วัยรุ่นเชียงรายโชว์เหนือ” ภายใต้โครงการเชียงราย แต้ แต้ ปี 2561

August 12, 2018 cwongsnguan 0

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. จัดการตัดสินและการประกาศผล กิจกรรมประกวดคลิปวีดิโอเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย หัวข้อ “วัยรุ่นเชียงรายโชว์เหนือ” ภายใต้โครงการเชียงราย แต้ แต้ ปี 2561 โดย นางสาวสมฤดี จิตรจง ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานการจัดงาน