จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมงานประเพณีปอยส่างลอง (บวชเณร) ประจำปี 2561

January 25, 2018 cwongsnguan 0

งานประเพณีปอยส่างลอง หรือประเพณีบวชเณรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มักจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน เป็นการบวชเณรให้กับบุตรหลาน ตามธรรมเนียมของชาวไทยใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้เวลาในช่วงปิดเทอมช่วงฤดูร้อน ได้ศึกษาพระธรรมวินัย พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นประเพณีที่เลียนแบบจากการที่เจ้าชายสิทธัตถะ หนีออกจากเมืองเพื่อออกผนวช ทั้งที่ยังเครื่องทรงของกษัตริย์พร้อมนายฉันทะ

เชียงใหม่ พร้อมจัดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 ภายใต้แนวคิด “หมื่นแสนมวลบุปผา งามตาทั่วเวียงพิงค์”

January 25, 2018 cwongsnguan 0

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สสปน. (องค์การมหาชน) ผนึกกำลังกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ พร้อมใจกันจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 อย่างยิ่งใหญ่ สวยงามตระการตา ภายใต้แนวคิด “หมื่นแสนมวลบุปผา งามตาทั่วเวียงพิงค์” ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 […]

ททท. จัด TTM+ ปีที่ 16 เปิดเวทีการค้า B2B โชว์ศักยภาพการท่องเที่ยวไทยและลุ่มน้ำโขง ภายใต้ธีม “Delivering Unique Experiences”

June 6, 2017 cwongsnguan 0

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. เตรียมจัดงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2017 ณ ศูนย์การประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการขายแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยวของไทยในตลาดต่างประเทศ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวจากต่างประเทศได้รับข้อมูลสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว